Nowy! Wot wersije 0.8b2 KompoZer w hornjoserbšćinje je oficielny. Ale najwažniša nowinka je: Su nětko nic jenož archiwne wersije za Windows a Linux a rěčny pakćik, ale tež - dźak teamej KompoZer - instalujomna wersija za Windows a archiwna wersija za Mac OS hornjoserbsce!

Instalacija serbskeho rěčneho pakćika

 1. KompoZer sćahnyć
 2. Zo byšće KompoZer zeserbšćili, dyrbiće dwě sćehnjeni přewjesć. Jedne wězo sćehnjenje za dataje programa KompoZer. A za zeserbšćenje trjebaće rěčny pakćik.

  • Programowe dataje sćahnyć

  Jendźelske programowe dataje za KompoZer namakaće na http://www.kompozer.net.

  • Rěčny pakćik sćahnyć

  Zeserbšćene dataje namakaće na www.sorbzilla.de.

 3. Serbski rěčny pakćik instalować
 4. Po tym zo sće programowe dataje programa KompoZer (hlej horjeka) a dataje serbskorěčneho pakćika sćahnyli a program KompoZer instalowali, móžeće nětko serbski rěčny pakćik instalować.

  Startujće za to KompoZer (hišće originalnu jendźelsku wersiju) a dźiće na File - Open File... W dialogowym woknje, kotrež so nětko wočinja, nastajće rjadowak, do kotrehož sće dataju kompozer-0.8b2.hsb.xpi sćahnyli, wubjerće tutu dataju a wočińće dataju z kliknjenjom na tłóčatko Open.

  Potom klikńće na tłóčatko Install Now (z Cancel móžeće přetorhnyć) a sćěhujće instalaciju, doniž njeje zakónčena.

 5. Serbski pakćik aktiwizować
 6. Nětko móžeće serbski Firefox z přikazoweje linki abo ze zwiska na desktopje z opcijomaj -UILocale hsb startować, na př. C:\Programme\kompozer\kompozer.exe -UILocale hsb. Město C:\Programme\kompozer\ dyrbiće wězo šćežku wužiwać, kotraž k městnu wašeje KompoZer-instalacije wjedźe.